Pericol     Conține: Acid sulfuric 40% – 1,35Kg/l

 • Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

 • Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

 • A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

 • Nu inspiraţi vaporii.

 • Spălaţi-vă pe piele bine după utilzare.

 • Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.

 • ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

 • ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

 • ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

 • A se depozita sub cheie.

 • A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image