Opasnost   Sadrži: Sumporna kiselina 40% – 1,35Kg/l

 • Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

 • Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.

 • Čuvati izvan dohvata djece.

 • Ne smije se udisati para.

 • Nakon rukovanja temeljito oprati kožu.

 • Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

 • U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.

 • U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

 • AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

 • Skladištiti pod ključem.

 • Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s uputama za razvrstavanje ovlaštenog prikupljača otpada.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image