Vaara      Sisältää: Rikkihappo 40% – 1,35Kg/l

 • Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

 • Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

 • Säilytä lasten ulottumattomissa.

 • Älä hengitä höyryä.

 • Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.

 • Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

 • JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

 • JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

 • JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

 • Varastoi lukitussa tilassa.

 • Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti.

We are OEM's partner for the following brands:
BMW Logo
marcvds Logo
YAMAHA Logo
Triumph Logo
Kymco Logo
Sherco Logo
Norton Logo
Sarolea Logo
Vyrus Logo
image